Polityka ochrony danych osobowych – zgodnie z RODO

Administratorem danych osobowych jest:
Rafał Mały prowadzący działalność gospodarczą Kreatywne Historie Rafał Mały, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6692455641, REGON 368475420.

Cele i podstawy przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
1. W celu realizacja zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.kreatywnehistorie.com.pl/targ, na podstawie Pani/Pana zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2. W celu informowania Pani/Pana o promocjach i ofertach oraz zmianach w ofercie sklepu poprzez wysyłkę informacji i ofert na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z: 
Inspektorem Ochrony Danych pod emailem kreatywnehistorie@gmail.com

Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych od ostatniego logowania do sklepu internetowego Kreatywne Historie czy złożenia zamówienia drogą mailową bądź telefoniczną.

Odbiorcy danych
Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy współpracujący z naszą firmą. Będą to głównie firmy kurierskie, Poczta Polska, czy firmy obsługujące sklep internetowy, księgowość oraz firmy hostingowe. Dołożymy wszelkich starań celem ochrony Pani/Pana danych osobowych. Będą one prawidłowo przechowywane i zabezpieczone.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, zmiany danych, przeniesienia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz ich usunięcia. Może także Pan/Pani skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji zamówienia.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

Odwiedź nas też na
Facebook
Facebook
INSTAGRAM